Aanleiding voor onderzoek naar Downsyndroom

Het is tegenwoordig mogelijk al voor de geboorte vast te stellen of een ongeboren baby een aangeboren afwijking heeft, zoals het syndroom van Down. Dit onderzoek wordt prenatale diagnostiek genoemd. Op deze site kunt U alleen informatie vinden over de diagnostiek van het syndroom van Down en niet van andere aangeboren afwijkingen.

Niet iedere zwangere vrouw komt zonder meer in aanmerking voor prenatale diagnostiek, aangezien dit veel geld kost en risico's (zoals een iets verhoogde kans op een miskraam) met zich mee kan brengen. Over het algemeen komt een vrouw in aanmerking voor prenatale diagnostiek als er een verhoogd risico bestaat op een kind met een aangeboren afwijking. In het geval van het syndroom van Down kan er sprake zijn van een verhoogde kans, door leeftijd, afwijkende resultaten van prenatale screening of door chromosoomafwijkingen van één ouder of beide ouders.