Het bewerken van verworven cellen

Nadat er cellen voor prenatale diagnostiek van het Syndroom van Down verworven zijn, moeten deze cellen bewerkt worden om ze te kunnen gebruiken voor verder onderzoek. De methode van bewerking hangt af van de manier waarop de cellen verkregen zijn.