Bewerken van cellen uit vruchtwaterpunctie

Centrifuge In het afgenomen vruchtwater zijn cellen van onder andere de huid en de blaas van de baby aanwezig, ook is het mogelijk dat er cellen van de longen van de foetus in het vruchtwater aanwezig zijn vanwege de foetale ademhaling (gedurende de zwangerschap stroomt er vruchtwater de longen in en weer uit, op eenzelfde manier als bij de latere ademhaling lucht de longen in en uit stroomt). Deze komen echter in veel mindere mate voor. Deze cellen worden uit het vruchtwater ge´soleerd door middel van centrifuge. Dit is mogelijk doordat de cellen zwaarder zijn dan het overige vruchtwater.

Vervolgens worden de cellen op een voedingsbodem gebracht en in een broedstoof (een kast waarin de temperatuur net zo hoog is als de lichaamstemperatuur van de mens) geplaatst, waar de cellen zich verder gaan delen. Deze kweken staan gemiddeld zes tot veertien dagen in de broedstoof, afhankelijk van de hoeveelheid cellen die in de kweek aanwezig is. Als er voldoende cellen in de kweek aanwezig zijn, wordt de kweek uit de broedstoof gehaald. Dan kan men onder de microscoop cellen uit het mengsel van voedingsbodem en cellen halen die geschikt zijn voor het type onderzoek dat uitgevoerd zal worden, veelal gaat het hierbij om cellen die in de interfase verkeren, omdat dan de chromosomen het beste zichtbaar zijn. De cellen kunnen nu verder bewerkt worden op de manier die bij de daaropvolgende onderzoeksmethode past.