De mogelijkheden na de diagnose

Indien er tijdens de zwangerschap, voor de vierentwintigste week van de zwangerschap, ontdekt wordt dat de baby Downsyndroom heeft zijn er twee opties, namelijk het beŽindigen van de zwangerschap of het niet beŽindigen van de zwangerschap. Van het totale aantal zwangerschappen, waarbij de foetus Downsyndroom heeft, eindigt 26 % in een miskraam, eindigt 37 % in een abortus en wordt slechts 37 % levend geboren. Van de, na miskramen, overgebleven 74 % wordt dus de helft geaborteerd. Hierbij weten lang niet alle moeders van levendgeboren Downbaby's van te voren dat ze een baby met Downsyndroom hebben. Van de moeders die wel weten dat ze een Downbaby krijgen, laat dus meer dan de helft abortus plegen. Dit wil niet zeggen dat abortus de enige goede optie is als geconstateerd wordt dat de baby Downsyndroom heeft. De baby houden is een net zo goede optie, mits alle consequenties overwogen zijn.

Als besloten wordt het kind te houden, wordt het kind hopelijk volledig natuurlijk en op de juiste tijd geboren. Het is wel belangrijk dat rekening gehouden wordt met de beperkingen van het kind en met de extra zorg die het kind nodig zal hebben, want naast een verstandelijke handicap hebben kinderen met Downsyndroom een hogere kans op allerlei soorten medische aandoeningen. Ook moet men zich niet vergissen in de maatschappelijke consequenties voor het kind met Downsyndroom. Dit wil echter niet zeggen dat een kind met Downsyndroom minder levenskwaliteit heeft dan een gezond kind, dit wil alleen zeggen dat veel activiteiten die voor andere kinderen als vanzelfsprekend worden gezien voor dit kind misschien niet vanzelfsprekend zijn, maar het kind zelf kan een net zo gelukkig leven hebben als ieder ander kind dat op deze aarde geboren wordt.

Tot voor kort dacht men dat kinderen met Downsyndroom niet geholpen konden worden om hun achterstand in ontwikkeling te verkleinen, maar nu lijkt er hoop te zijn voor kinderen met Downsyndroom die in de toekomst geboren zullen worden. De reden: een klinische proef met zeer gunstige resultaten. Voor verdere informatie kunt U terecht op de pagina over thyroxinesuppletie.