Downsyndroom en naar school gaan

Kinderen met Downsyndroom moeten, net als alle andere kinderen, gewoon naar school. Alleen is het niet altijd mogelijk dat zij naar een 'gewone' school gaan. In dat geval gaan ze naar het speciaal onderwijs. De keuze voor regulier of speciaal onderwijs ligt deels bij de ouders, maar is ook afhankelijk van de capaciteiten van het kind. Kind met Downsyndroom gaat naar school