Het stellen van de diagnose a.h.v. genetisch materiaal

Er zijn een aantal mogelijkheden het materiaal uit de verworven cellen te verwerken om zo uiteindelijk tot al dan niet een diagnose van het Downsyndroom te komen. Te weten:

Deze mogelijkheden maken allemaal gebruik van het verworven materiaal uit de verkregen cellen. Het maakt hierbij niet uit of het materiaal door de vruchtwaterpunctie, vlokkentest of bloedonderzoek verkregen is. Wel moet er rekening gehouden worden dat bij de een of andere mogelijkheid de kans op een onjuiste uitslag groter/kleiner is dan bij een andere aangezien er cellen van de moeder meegekomen kunnen zijn of omdat er de cellen uit de placenta niet overeenkomen met de cellen van de baby. Hier is op de pagina over het bewerken van verworven cellen al op in gegaan.